Mittausuutisia

//Mittausuutisia

Kisakauden käynnistyttyä on tärkeää varmistaa purjeiden, takilan ja muiden varusteiden säännönmukaisuus. Fleettiin on tullut talven aikana uusia purjeita ja rikejä, jotka tulee mitata/tarkistaa ennen kotimaan ja ulkomaan arvokisoja.

Ensimmäinen yhteinen purjeiden mittaustilaisuus järjestetään HSK:lla Lauttasaaressa uuden kerhotalon luona perjantaina 14.5 klo 16.00-17.00. Paikalla ovat luokan mittamiehinä Matti Pentti ja Thomas Held.

Ennen mittausta varmistathan purjeiden osalta että isopurjeessa ja spinnussa on säännön mukaiset numerot ja että purjeet ovat kuivat (etenkin spinnu). Mikäli numerot puuttuvat storasta/spinnusta, tai ne eivät vastaa niillä purjehdittavaa venettä, ei niitä tulla mittaamaan.

Maston ja puomin osalta varmista että mittamerkit ovat selkeästi ja pysyvästi (siis ei teippiä)  merkitty.

Runkojen osalta tavoite on järjestää yhteinen punnitustilaisuus myöhemmin kesällä. Tärkeää on kuitenkin että veneen omistaja varmistaa mittakirjaan mahdollisesti merkittyjen lisäpainojen sijainnin ja merkinnät luokkasääntöjen mukaisesti.

Mikäli mittausasioista herää kysymyksiä, ota yhteyttä:

Matti Pentti / 0500-488 948 / matti.pentti@pp.inet.fi (iltaisin)

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.