Malmössä pidettiin näkemyksiä luotaava epävirallinen avoin foorumi.

/, Kansainvälinen/Malmössä pidettiin näkemyksiä luotaava epävirallinen avoin foorumi.

505

Avoin foorumi 2003

28.7.2003 – Malmö, Ruotsi

Ohessa on muistiinpanoja avoimesta keskustelutilaisudesta, joka pidettiin luokan perinteen mukaisesti heti yleiskokouksen jälkeen MM-kilpailujen yhteydessä.

Paikalla oli luokan puheenjohtaja, varapj, sihteeri, sääntökomitean pj ja noin 90 jäsentä.

Avoin foorumi pyrkii tarjoamaan tilaisuuden tuoda esiin uusia ajatuksia ja ideoita ilman vuosikokouksessa tarvittavaa muodollista käsittelyä ehdotuksineen ja äänestyksineen. Foorumin päätökset eivät ole sitovia, mutta ne voivat olla lähtökohta ja apu uusille päätöksille.

Rankingjärjestelmä

Alexander Meller (USA) kysyi, olisiko luokalla halua järjestää maailmanlaajuinen rankingjärjestelmä samaan tapaan kuin ISAF pyörittää sitä olympialuokille. Kokous kannatti ajatusta sillä ehdolla, että yksityiskohdat voidaan sopia ja että se toimisi reilulla tavalla nykyisen tyyppisen kilpailukalenterin puittessa.

Hiilikuitu

Alexander Meller kysyi, voisiko IGC tehdä esityksen puomien materiaalikiellon kumoamisesta. Rob Napier (Rules Committee) selitti, että IGC oli keskustellut tästä ja päättänyt, että parasta odottaa, kunnes kaikki muutokset voidaan toteuttaa pakettiratkaisuna. Puomimuutos edellyttäisi myös purjeen alaliesman kiinnityssäännön muuttamista. Koeäänestys osoitti kuitenkin, että enemmistä kannatti uuden äänestyksen järjestämistä kolmen vuoden kuluessa.

Kölit

Rob Napier viittasi asiaan, jonka hän oli esittänyt jo vuosikokouksessa: eräällä kilpailijalla on köli, jota ei saa nousemaan kokonaan laatikkoon maston ollessa paikallaan. Rob kysyi, pitäisikö sääntöä muuttaa niin, että kölin pitää mahtua aukkoonsa myös purjehdittaessa. Suuri enemmistö kannatti muutosta. IRC tutkii asiaa lisää ja tekee tarvittavat sääntötulkinnat tai tilapäisen säännön.

Markkinointi

Jean Baptiste (Vice President) kertoi, että Ranskan liitto oli tehnyt esitteen jota on menestyksellä jaettu Ranskassa. Materiaali on saatavilla ranskalaisilta ja ehdotus oli, että kv-liitto saattaisi tukea kansallisia projekteja tässä asiassa.

Markkinoinnista puhuttiin yleisesti ja todettiin, että Fremantlen yleiskokouksen jälkeen kukaan ei ole tarjoutunut markkinointitehtävään. Puheenjohtaja esitti mielipiteenään, että paikallistasolla tehty työ on tehokkainta markkinointia. Kv-liiton tehtävä on toimittaa materiaalia, joka tukee paikallista työtä.

Sovittiin, että IGC tutkii ranskalaisten esitettä ja sen käännösmahdollisuksia.

Paul Young (GBR) kysyi, onko kv-liitolla markkinointisuunnitelma ja -budjetti. Vaikka Fremantle-DVD/kasetti on tervetullut, se ei tunnu olevan osa koherenttia strategiaa. Huomautus pantiin muistiin. Jos vapaaehtoisia markkinointikomiteaan löytyy, tämä olisi tehtävistä ensimmäisiä.

Lehdistösuhteet

Alexander Meller esitti huolestumisensa siitä, että jälleen kerran järjestelyt kilpailutulosten levittämiseksi median oli tehty puutteellisesti. Järjestävän seuran ponnistelut keskittyivät ruotsalaiseen median, mutta se ei riitä luokalle. Hän ehdotti, että järjestävä seura nimeäisi ja jop apalkkaisi esim journalistiopiskelijan kisojen ajaksi huolehtimaan tiedon levittämisestä. Huomautettiin että sihteeri oli huolehtinut tästä Ruotsissa, koska hän ei ollut itse purjehtimassa, mutta tämä ei ole aina mahdollista.

Ohjelma

Andy Zinn (USA) kysyi, voitaisiinko MM-kisoja lyhentää. Jättämällä välipäiväü pois ja typistämällä mittaukset satunnaistarkastuksiksi koko kisa voitaisiin ajaa yhdessä viikossa. Albrecht Holm (RSA) ilmaisi päinvastaisen mielipiteen: varsinkin kaukaa tulleet arvostavat pitkää kilpailua, ja vaälipäivät tarjoavat mahdollisuuden tehdä muutakin kuin purjehtia. Sihteeri muistutti, että tästä on keskusteltu pitkään ja hartaasti viime vuosina. Välipäivä lisättiin taas ohjelmaan Fremantlen äänestyksen jälkeen.

Sihteeri muistutti myös, että säännöt eivät määrää esikisoille pituutta. Niiden kesto on vaihdellut viime vuosina Cascaisin kahdesta Hyannisin viiteen päivään. Vaikka isikisa olisi vain kaksi päivää, useimmat tiimit tulivat silti paikalle ajoissa harjoittelemaan. Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vasta mittauspäivänä, joten kisassa ei välttämättä tarvitse viipyä kuin kahdeksan päivää.

Howard Hamlin (USA) kysyi, voitaisiinko ilmoittautuminen järjestää lauantaille ja kisat ajaa sunnuntaista lauantaihin, jolloin viikon loma riittäisi. Näin on menetelty joissakin tapauksissa.

Keskustelua käytiin mittauksen viemästä ajasta, ja erityisesti siitä, pitääkö mittauksille varata päivä. Andy Zinn (USA) ja Holger Jess (GER) puolustivat pistokokeiden pitämistä regatan aikana ja esimittauksista luopumista. Toiset pitivät tätä liian rohkeana kun otetaan huomioon, että peräti 30:ssa prosentissa veneistä oli korjattavaa. Melkoinen kalabaliikki saattaisi nousta voittajaveneen hylkäämisestä viimeisenä päivänä sellaisesta seikasta, joka oltaisiin havaittu esimittauksissa. Don O’Donnell (Class International Measurer) huomautti, että ISAFin mittausohjeet suosittelevat esimittauksia, mutta eiväüt pidä pistokokeita kyllin ljuotettavana ratkaisuna.

Kätten nosto vahvisti halukkuuden esimittauksiin nykyiseen tapaan. (Sihteerin huomautus: Tämä oli oikea ratkaisu, sillä ISAF ei todennäköisesti antaisi MM-titteliä, ellei mittauksia ole tarpeeksi.)

Kokous päättyi klo 21.20.

Chris Thorne

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.