VUOSIKOKOUSKUTSU 13.9.2021

//VUOSIKOKOUSKUTSU 13.9.2021

SUOMEN 505-LIITTO RY VUOSIKOKOUSKUTSU 13.9.2021

Suomen 505-liiton sääntömääräinen vuosikokous 2021 pidetään etäyhteydellä maanantaina 13.9.2021 klo 18.00. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Linkki kokoukseen: meet.google.com/onv-qbsb-mdr

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa.

2. Esitellään yhdistyksen vuosikertomus.

3. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään

tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle 1.1.2010 – 31.12.2020.

4. Päätetään jäsenmaksun ja 505-veneenomistajilta perittävän venemaksun suuruudesta vuonna 2022.

5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio tulevaa tili- ja toimintavuotta varten.

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.

8. Päätetään muutoksesta liiton sääntöjen pykälään 12: 

12§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään Mestaruuskilpailujen yhteydessä hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun yhdistys niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Hallituksen ehdotus: 

12§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään Mestaruuskilpailujen yhteydessä hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Kokous voidaan pitää myös etänä. Muita kokouksia pidetään, kun yhdistys niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

9. Muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

– Rankingsarja 2022

– Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Suomen 505-liitto ry

Timo Vennonen

Sihteeri

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.