Ohjeita gasteille

//Ohjeita gasteille

Tomi Laiho on kääntänyt Tank Talk artikkelin koskien vaijerikansan toimintaa. Hyvää lukemista myös kippari-ihmisille

 

NEUVOJA TRAPETSIGASTEILLE

 

Hyvät trapetsigastit tekevät työnsä niin he1ponnakoisesti ja huomaamattomasti, että homma näyttää pa1jon he1pommalta kuin mitä se todellisuudessa on.

 

MATERIAALI

 

Jokaisen gastin kannattaa va1ita materiaa1insa oman koon ja mie1tymysten (ja rahatilanteen) mukaan. Liivin tu1isi olla koko se1än mittainen, mahdollisesti pehmustettu. Pehmustus kuitenkin painaa ja tämä paino olisikin tehokkaampaa sijoittaa paino1iiveihin. Trapetsikahvan korkeus ja se, käyttääkö säädettävää ta1jaa vai ei, täytyy jokaisen päättää itse.  Matalan kahvan kanssa on he1ppo tulla sisään, koska siihen yltää ilman että täytyy nostaa ylävartaloa. Kevyessä kelissä, kun liikutaan sisään-ulos, on korkea(mpi) kahva helpompi.

 

FYSIIKASTA

 

Trapetsipurjehdus rasittaa kaikkia kehon lihasryhmiä. Jalkoja tarvitaan ulos mentäessä, varvistettaessa ja kevyessä tuulessa liikuttaessa sisään-ulos. Selkä- ja vatsalihaksia tarvitaan ylävartalon y1ös-alas ja eteen-taakse liikkeisiin, käsiä ulos mentäessä ja purjeita skuutatessa. Gastin tulisikin tulla hyvin toimeen oman ruumiinpainonsa kanssa. So. pystyy liikuttamaan omaa painoaan. Vaatetuksen ja varsinkin painoliivien tuoma lisärasitus voi olla huomattava. Trapetsissa on helppo olla. mutta mahdollisimman suureen oikaisevaan momenttiin pyrittäessä ei voi enää olla kuin riipputuo1issa. Painoliivit päällä, ja1at yhdessä varpailla seisten kädet pään takana saa jo tehdä töitä pysyäkseen paikoillaan ja voidakseen myötäillä veneen liikkeitä.

 

KEVYT – KESKI KELI

 

Tarkoittaa nyt ke1iä, jo1loin venettä normaalisti hengaamalla saa pidettyä suorassa. Tä11öin voi nostaa itsensä ylös ja ”seistä” sivutankilla jolloin on helpompi vastata puuskiin. Voi myös koittaa

seistä ja1at kolilaatikon laitaa vasten, tällöin olisi eduksi saada takapuoli irti tankista. Kun alkaa tuulla hieman lisää ja päästään ulos siirrytään tasapainottamaan ylävartalolla puuskia ja pyritään pitämään jalat suorassa jolloin ei turhaan potkita venettä. Samoin on tarkoituksenmukaista pyrkiä pitämään vaijerin varassa oleva paino samana (eli ei olla käden varassa) niin riki ei heilu turhaan. Liikkeiden tulisi olla pehmeitä ja tasaisia – ei nykiviä. Opettele ennakoimaan puuskia ja aaltoja  ja kipparin virheitä.

 

KESKI – KOVA KELI

 

Keskikelin voisi tiivistää kahteen sanaan: ulos ja alas. Pyritään maksimaaliseen momenttiin joka tarkoittaa seuraavia toimenpiteitä, jotka eivät tässä ole missään tärkeys- tai toteutusjärjestyksessä.

Samoin ne tulevat eri gasteille ja eri kippareiden gasteille ajankohtaisiksi eri aikaan. Jalat yhteen, suoriksi, varpistaminen, hengataan aivan tai lähes vaakatasossa, ylävartalo suoraksi, käsi, kädet pään taakse ja lopulta painoliivit päälle. Kova keli on kuin keskikeli, nosta vain itseäsi ylemmäs. Aalloissa sukeltelu ei nopeuta. Vaikeusaste on luokkaa ylempi kuin keskikelissä.

 

PAINOLIIVIT

 

osio sensuroitu

 

 

MANOOVERIT

 

Ro11arit kannattaa tehdä, mika1i niitä trapetsi1ta y1ipaataan tehdään, niin, että koukku irrotetaan hyvissä ajoin. Täytyy siis tietää hieman aikaisemmin, että ”kohta mennään”. Systeemi kaikessa lyhykaisyydessan on se, että viivytään luussa niin kauan kuin kantti kestää, sen ja1keen vaihdetaan puo1ta nopeasti ja skuutataan fokka samalla kun mennään etummaisen käden varassa ulos. Vasta

kun venda on ohi, kiinnitetään koukku. Varsinkin ulosmeno on syytä tehdä nopeasti. Vendaa trapetsilta AINA sama11a tava11a. Pyri vähentämään askel1eita ja poistamaan turhia 1iikeita. Ko1me11a aske1ella tu1ee toimeen. Veneen keskellä ei saa viipyä ja trapetsille mentäessä pitäisi kiristää fokka. Fokan avaaminen? Mie1uummin ennen kuin vene on tuu1ensilman 1äpi. Vasta kun fokka on kiristetty ja sinä ulkona voit a1kaa etsiä koukkua. Käden varassa pitäisi pystyä liikkumaan

vapautuneesti. Kasi suorana, vartalo samoin. Usein näkee gasteja mitä ihmeellisimpien kouristusten va11assa, jos koukku ei ole kiinni. Fivessä, ainakin suoma1aisittain heloitetuissa, kannatattaa mielestäni vendata se1ka eteenpäin. Jos kuitenkin olet tyytyväinen omaan tyy1iisi, oli se mikä tahansa, on sitä turha a1kaa muuttaa. Jiippi sen sijaan naama eteenpäin. Jiipin lopussa kun a1at

ajate11a trapetsille menoa, 1aita koukku ensin kiinni ja mene vasta sitten ulos, muuten sinulta loppuvat kädet.

 

AVOTUULET

 

Varsinkin kovemmalla kelillä seistään takana ja toivotaan etteivät aallot vie jalkoja alta. Jos vievät, toivotaan, että päästäisiin takaisin samaan paikkaan. Eteenkään ei saisi lentää. Mikäli tilanne tuntuu uhkaavalta, käännä etumainen jalka reilin suuntaiseksi. Mikäli edelleen pelkäät, voit lisätä jalkojen etäisyyttä, joka ei kuitenkaan saisi olla kuin 10-15 cm. Jos on enemmän, paljastat olevasi aloittelija. Totta puhuen: parempi jalat erillään kuin kerran keulakannen kuvioita tutkimaan. Joten, jos tasapaino pettää, jalat erilleen vaikka kippari olisikin toista mieltä.

 

LOPUKSI

Analysoi, mitä teet ja miksi ja treenaa!

 

 

Tu1kinnut, Otto joka on konsu1toinut mm. Tom Linskey:tä

(3-kert. 470-MM-gasti, ja lukemattomia muita huippugasteja)

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.