505 ranking -säännöt

//505 ranking -säännöt

1. Suomen 505 Ranking Sarja

Vuosittainen “Suomen 505 Ranking” -kilpailusarja koostuu rankingosakilpailuista (“osakilpailu”). Rankingsarja on venekuntakohtainen siten, että vähintään toisen miehistön jäsenen on oltava sama kaikissa venekunnan lopulliseen rankingtulokseen luettavissa osakilpailuissa. Suomen 505 liiton vuosikokous päättää seuraavan vuoden osakilpailujen kokonaismäärästä ja siitä kuinka monta osakilpailutulosta lasketaan lopullisiin tuloksiin.

2. Rankingpisteiden ja tulosten laskeminen

Pisteet lasketaan osakilpailu kohtaisesti ja osakilpailusta ansaitut rankingpisteet määräytyvät kunkin veneen oman sijoituksen, osallistuneiden veneiden lukumäärän mukaan liitteessä 1 esitetyn taulukon kaavan mukaisesti. Veneen katsotaan osallistuneen osakilpailuun, kun sillä on vähintään yhdestä lähdöstä muu tulos kuin DNC tai DNS. Jos vene ei osallistu rankingosakilpailuun, kirjataan sille nolla (0) rankingpistettä tästä kilpailusta. Rankinpisteitä saa vain rankingsarjaan kuuluvasta osakilpailusta. Rankingsarjan voittaa venekunta, jolla on kauden viimeisen osakilpailun jälkeen eniten rankingpisteitä kun poisheitot on huomioitu.

3. Kilpailukalenteri ja rankingtulokset

Ranking kilpailukalenteria, tulostilannetta ja lopullisia tuloksia ylläpitää Suomen 505 liiton hallitus ja ne on nähtävillä liiton internetsivuilla (www.int505.fi).

4. Palkintojen jako

Ranking-kiertopalkinto jaetaan viimeisen osakilpailun palkintojenjaon yhteydessä sekä kippareille että gastille. Jos miehistö vaihtuu kauden aikana palkinnon saavat ne henkilöt jotka ovat ajaneet venekunnassa eniten lähtöjä. Kiertopalkinto tulee palauttaa 505 liiton hallituksen edustajalle ennen seuraavan kauden viimeisen osakilpailun ensimmäistä lähtöä.

LIITE 1

Osakilpailusta veneen saamat rankingpisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

p : veneen rankingpisteet

a : veneen sijaluku

b : osallistuneiden veneiden lukumäärä

Osakilpailukohtainen pistemäärä pyöristetään lähimmäksi kokonaisluvuksi.

Pistetaulukko:

Kilpailusta veneen saamat ranking pisteet on myös luettavissa oheisesta taulukosta (laskettu yllä mainitulla kaavalla).